Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Znalec

 Ponúkame Vám vypracovanie znaleckých posudkov pre rôzne druhy nehnuteľností

 •    byty
 •    rodinné domy
 •    stavebné pozemky
 •    iné nehnuteľnosti

Aký bude postup?

 • dohodnutie termínu obhliadky a ceny za vypracovanie znaleckého  posudku,
 • vyžiadanie potrebných podkladov,
 • na obhliadke znalec vykoná zameranie a fotodokumentáciu skutkového  stavu  nehnuteľnosti,
 • odovzdanie znaleckého posudku v dohodnutom termíne a dohodnutom počte vyhotovení.

Kto Vám vypracuje znalecký posudok?

Znalecké posudky vypracuje znalkyňa, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, s praxou v bankovníctve v oblasti schvaľovania hypotekárnych úverov.   

„Máme výborné skúsenosti so spoluprácou pani znalkyne a znalecké posudky sú vyhotovené do troch pracovných dní.”

Aké podklady a dokumenty budete potrebovať?

List vlastníctva zabezpečí znalec cez verejne prístupný katastrálny portál.

Kópiu z katastrálnej mapy zabezpečí znalec cez verejne prístupný katastrálny portál. V prípade, ak územie nemá spracovanú mapu na katastrálnom portáli, je nutné vyžiadať kópiu z katastrálnej mapy osobne na katastri nehnuteľností.

Pre jednotlivé druhy nehnuteľností zabezpečí zadávateľ:

BYT

 • Doklad o veku bytového domu (vydá správca domu na požiadanie vlastníka),
 • Nadobúdacie doklady súčasného vlastníka bytu (kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie a pod.)
 • Pôdorys je vhodné doložiť (v prípade, ak nie je k dispozícii, vyhotoví ho  znalec)  

RODINNÝ DOM    

 • Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obce o začiatku užívania)
 • Projektová a iná dokumentácia stavby (pôdorysy, rezy, situácia, povolenia a rozhodnutia stavebného  úrad k výstavbe, alebo prístavbám, geometrický plán, atď.)

STAVEBNÝ POZEMOK   

 • Územnoplánovacia informácia - (vydáva stavebný úrad, resp. obec) slúži k určeniu účelu pozemku,
 • Geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené v kópii z katastrálnej mapy)