Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Právnik

Právne služby

V rámci poskytovania služieb našej spoločnosti je zahrnuté aj poskytovanie právnych služieb na vysokej odbornej úrovni, s diskrétnym, rýchlym prístupom a so zohľadnením všetkých akceptov konkrétneho obchodného prípadu.

Našou prioritou je poskytovať pre našich klientov komplexné a efektívne riešenia v záujme zabezpečenia  spokojnosti a dosiahnutia úspešného výsledku obchodného prípadu.

V rámci poskytovania právnych služieb spolupracujeme s:

JUDr. Sabína Ištóková, advokát
advokátska kancelária
Sídlo : Kuzmányho 29, 040 01 Košice
istokova@istokovalegal.eu

zápis v SAK: reg.č. 5351

 

 

Základnou filozofiou spolupracujúcej advokátskej kancelárie je poskytovanie vysoko kvalifikovaného právneho poradenstva, profesionálny prístup k problémom klienta, rýchle spracovanie zadaných problémov a kreatívnosť riešení, so zameraním na práva k nehnuteľnostiam, občianske a obchodného právo.

V rámci právnej služby je zahrnuté:

  • vyhotovenie rezervačnej alebo obdobnej zmluvy
  • vyhotovenie zmluvy o budúcej zmluve k prevodu/ prenájmu/podnájmu nehnuteľnosti
  • vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
  • vyhotovenie zmluvy o nájme/podnájme nehnuteľnosti
  • vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • navrhovanie riešení v rámci pripomienok zmluvných strán k zmluvám, ich úprava v záujme dosiahnutia konsenzu zmluvných strán.